Psychoterapia indywidualna

Prowadzona w podejściu psychodynamicznym przez wykwalifikowanego terapeutę. Obejmuje 50-minutowe sesje terapeutyczne odbywane zwykle raz w tygodniu. Do korzystania z psychoterapii indywidualnej zapraszamy dorosłych, a w szczególności…

Psychoterapia par

Oddziaływanie psychoterapeutyczne, w którym uczestniczy małżeństwo lub osoby pozostające w związku partnerskim a borykające się aktualnie z kryzysem. Obejmuje 70-minutowe sesje terapeutyczne odbywane zwykle raz w tygodniu. Umożliwia partnerom poznanie własnych uczuć i potrzeb, poprawienie wzajemnej komunikacji…

Badanie psychologiczne

Przeprowadzane przy użyciu standaryzowanych testów psychologicznych, ma na celu opis funkcjonowania procesów poznawczych, a więc uwagi, pamięci, myślenia, analizatorów wzrokowego i słuchowego, koordynacji wzrokowo-ruchowej, sprawności manualnej itd…

Copyright © 2021 Psychoterapeuta Tarnów