Oferta

Psychoterapia indywidualna

Prowadzona w podejściu psychodynamicznym przez wykwalifikowanego terapeutę. Obejmuje 50-minutowe sesje terapeutyczne odbywane zwykle raz w tygodniu. Do korzystania z psychoterapii indywidualnej zapraszamy dorosłych, a w szczególności:

 • osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej
 • osoby przeżywające stany depresyjne i stany lękowe
 • osoby chcące lepiej radzić sobie ze stresem dnia codziennego
 • osoby pragnące poprawić jakość swoich relacji z innymi ludźmi
 • a także wszystkich tych, dla których ważne jest czerpanie pełnej satysfakcji z życia osobistego i zawodowego.

Zakres leczonych zaburzeń:

 • zaburzenia osobowości
 • zaburzenia nerwicowe
 • zaburzenia nastroju (depresje)
 • zaburzenia jedzenia
 • zaburzenia zachowania i emocji
 • problemy okresu dorastania

Porada psychologiczna

Udzielana przez psychologa. W zależności od potrzeb klienta, obejmuje jedno lub kilka 50-minutowych spotkań poświęconych na omówienie zgłaszanych trudności oraz wskazanie najbardziej korzystnego sposobu poradzenia sobie z problemem.

Badanie psychologiczne

Przeprowadzane przy użyciu standaryzowanych testów psychologicznych, ma na celu opis funkcjonowania procesów poznawczych, a więc uwagi, pamięci, myślenia, analizatorów wzrokowego i słuchowego, koordynacji wzrokowo-ruchowej, sprawności manualnej itd. Przeprowadzane jest w ramach jednego spotkania trwającego ok. 2 godzin. Klient otrzymuje wynik badania w formie pisemnej.

W wyjątkowych okolicznościach, istnieje możliwość przeprowadzenia badania w domu klienta.

Psychoterapia par

Oddziaływanie psychoterapeutyczne, w którym uczestniczy małżeństwo lub osoby pozostające w związku partnerskim a borykające się aktualnie z kryzysem. Obejmuje 70-minutowe sesje terapeutyczne odbywane zwykle raz w tygodniu. Umożliwia partnerom poznanie własnych uczuć
i potrzeb, poprawienie wzajemnej komunikacji, a w efekcie poradzenie sobie z zaistniałą sytuacją kryzysową.

Copyright © 2021 Psychoterapeuta Tarnów